Klubnyheder

Generalforsamling i Bov IF Svømmeklub

10. januar 2023, 11.35

Vi håber du har lyst til at komme til Bov If Svømmeklubs Generalforsamling.

 

Bestyrelsen inviterer til generalforsamling onsdag d. 8.februar 2023 kl. 19 i

Klublokalet ved svømmehallen.

 

Kom og vær med, du hører om, hvad der er sket det seneste år i klubben samt hvad fremtiden bringer.

 

Du er meget velkommen til at stille spørgsmål, komme med ideer, være aktiv i klubben m.m.

 

Vi glæder os til at se dig til generalforsamlingen, hvor der bydes på vand, kaffe og lidt sødt.

 

Med venlig hilsen

 

Bestyrelsen for Bov IF Svømmeklub

 

Dagsorden

 

  • Velkomst
  • Valg af dirigent og referent
  • Bestyrelsens beretning
  • Aflæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab for det forløbne år samt budget
  • Behandling af indkomne forslag
  • Valg til bestyrelsen og evt. suppleanter
  • Valg af revisorer & revisor suppleant
  • Eventuelt

 

Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen eller ved førstkommende bestyrelsesmøde.

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.