Praktisk om EasySwim
Logo%20easyswim
EASYSWIM

Undervisningen foregår efter EasySwim metoden, hvor barnet står centralt. Den gode relation, tryghed, læring igennem erfaring og små grupper er nogle af områderne, hvor EasySwim metoden har særlig fokus på.

For at kunne arbejde efter EasySwim princippet foregår undervisningen på en lidt anden måde end man er vant til i Danmark. Børnene udfører delvis sammen med instruktøren og delvis selvstændigt de forskellige øvelser, hvorved fejlretning og egen vanderfaring på effektiv vis bliver kombineret. 

Mere info findes under 'Generelle oplysninger - EasySwim metoden'

Hele svømmeprogrammet strækker sig over flere sæsoner. Alt efter hvor hurtigt barnet bliver fortrolig med øvelserne, kan det være mere eller mindre end 3 sæsoner. Når barnet efter instruktørens vurdering er klar til det, bliver han/hun inviteret til diplom afsvømningsfest. 


Først når barnet har opnået EasySwim diplomet, må det forventes at være sikker i vandet!

Collage%20easyswim%201
SVØMMEVEST EASYSWIM PRO

Svømmevesten, EasySwim PRO, er specielt designet til svømmeundervisningen. Svømmevesten er sådan designet, at den giver optimalt flydeevne og balance i forhold til den enkelte barns vægt og kropsbygning. Derfor skal svømmevesten ikke udlånes til andre, ej heller bruges til søskende.

 Svømmevesten ejes af svømmeforeningen, men man må gerne bruge den i fritiden. Lån af 1. svømmevest er med i kontingentprisen. 

Hvis man stopper før diplom afsvømning, skal svømmevesten derfor leveres tilbage til Bov IF Svømmeforening inden man kan meldes ud. 

Hvis man af en eller anden grund får brug for en ny vest, skal man selv købe den. Den koster for medlemmer i Bov IF Svømning kr.400

 

I undervisningen accepterer vi kun svømmeveste, som er udleveret af Bov IF Svømning, medmindre andet er aftalt med svømmeskolen.

HVEM

Vi tilbyder svømmeundervisning for børn fra årgang 2015 og ældre.

Lidt ældre nybegyndere  kan tit starte på et (lidt mere) øvede hold, da de oftest lærer svømmeteknikken hurtigere end de mindste svømmere. Det samme gælder mere øvede svømmere med vanderfaring, de kan sagtens sluses ind på et øvede hold med tilsvarende erfaring

Send venligst en mail til svømmeskolen i tilfælde af lidt ældre svømmere eller svømmere med vanderfaring. Uddyb gerne barnets svømmeevner, så finder vi i fællesskab et hold på det rette niveau. 

Mail: [email protected]

Der arbejdes på et tilbud til årgang 2016, men grundet corona forhold er dette tilbud midlertidigt sat i bero. Vi håber at omstændighederne snart gør det mulige at genoptage dette tilbud. 

HVAD

Undervisningen tager udgangspunkt i selvredning i vandet (survival). de grundlæggende færdigheder samt indlæring af stilarterne rygcrawl, crawl og brystsvømning. 


I starten arbejdes mest med tilvænning og de grundlæggende færdigheder, som legende vis bliver inddraget, samt basis selvredning i vandet (survival). 
Senere kommer der mere fokus på stilarterne og til sidst trænes 9 forskellige og mere komplicerede virkelighedsnære survival-situationer, hvor stilarterne også inddrages.

For at relatere mest muligt til virkeligheden vil survival øvelserne forholdsvis hurtigt foregå uden svømmevest, men selvfølgelig sammen med træneren. Til sidst udføres øvelserne selvstændigt og en del af dem endda fuldt påklædt.

Se under 'Generelle oplysninger' for nærmere beskrivelse om EasySwim undervisningsmetoden og nærmere beskrivelse af de grundlæggende færdigheder 


HVORNÅR

Fra september til april 1x om ugen

45 minutter i det store bassin inkl. lån af EasySwim svømmevest 


Der er svømmehold på følgende dage:

Tirsdag - mellem kl. 17.00 - 19.00

Torsdag - mellem kl. 16.00 - 17.15

Fredag - mellem kl. 15.30 - 17.15

Lørdag - mellem kl. 09.15 - 11.00

Hele EASYSWIM svømmeuddannelsen strækker sig over flere (del)sæsoner, alt afhængig af barnets udvikling og bliver til sidst afsluttet med EASYSWIM diplomet

Kontingent betales i 2 rater à kr.875:

1. rate ved tilmelding

2. rate følger i november 2020

1. rate for næste sæson betales juni 2021

 


OPSTART

Efter bekræftelse af en ledig plads og betaling af første rate, sendes der kort tid inden start en mail via Holdsport med praktisk info om opstart samt evt. udlevering af svømmevest.


Ikke modtaget mail? Tjek venligst din spam boks!

For mere info, læs gerne under 'Generelle oplysninger':

- 'Praktiske oplysninger'

- 'Når man møder første gang'


Bj%c3%a6rgning
SVØMMEBRILLER

Grundet virkelighedsnær undervisning bruges der IKKE svømmebriller uden forudgående aftale med svømmeskolen. 

Specielt survival øvelserne vil altid foregå uden svømmebriller for at blive så tæt på virkeligheden som muligt.