EasySwim metoden

Som første svømmeforening i Danmark underviser BOV IF Svømning efter den international anerkendte EasySwim undervisningsmetode. EasySwim metoden er udviklet i Holland og har haft stor succes. Også i udlandet bliver EasySwim metoden mere og mere efterspurgt og der er bland andet flere svømmeforeninger i Finland, Norge, Belgien og Tyskland, som arbejder efter konceptet.

I EasySwim undervisningsmetoden ligger visionen, at lære at svømme ikke kun SKAL være sjovt og nemt, men også KAN være sjovt og nemt. En EasySwim svømmetime er helt afstemt på den måde, som mindre børn lærer på, både motorisk og pædagogisk set. Børnenes naturlige nysgerrighed og trang til at lære nyt samt det at mindre børn lærer ved at erfare og afprøve på egen krop inddrages i høj grad. Ved at involvere børnene, motiveres de og de gøres til herre over egen læringsproces. Kort sagt en metode, hvor dit barns glæde og engagement er i fokus, med optimal læring, det bedste resultat og frem for alt livslang svømmeglæde som følgesvend! 

EasySwim svømmeuddannelsen tager udgangspunkt i selvredning i vandet (survival) samt indlæring af stilarterne rygcrawl, crawl og bryst. Til survival trænes 9 forskellige virkelighedsnære situationer, som et barn kan genkende fra det virkelige liv. I starten af EasySwim svømmeuddannelsen arbejdes der mest med de grundlæggende færdigheder. Børnene lærer omgivelserne og vandet at kende, lærer at orientere sig i vandet på en tryg og afslappet måde, får forståelse for vandets virkning og kraft og danner en solid basis til sikkerhed, selvtillid og glæde i vandet samt fremtidig udvikling af stilarterne. Samtidig startes der med survival øvelser uden svømmevest med hensyn til selvredning i dybere vand i svømmetimen og i det virkelige liv. Efterhånden som barnet har fået styr på de grundlæggende færdigheder og basis selvredning, kommer der mere fokus på indlæring af stilarterne rygcrawl, crawl og brystsvømning og selvredning i mere komplekse situationer.

.


1.                 Fra starten af i det dybe vand med EasySwim svømmevest

2.                 Arbejde i små grupper, med opmærksomhed for hvert enkelt barn

3.                 En god relation, en god stemning = god indlæring

4.                 Involvering

  

Hvad det indeholder kan du læse her:      

Det dybe vand tilbyder frie muligheder for børnenes motoriske udvikling samt deres store trang til bevægelse. De kan opleve og erfare vandet på en naturlig måde og danne deres egne erfaringer. Med hensyn til sikkerheden bruges den speciel udviklede EasySwim svømmevest med drivepuder højt på ryggen og brystet, hvorfor den naturlige kropsstilling bliver mindst generet og med maks. fri bevægelighed til armene. Børnene føler sig med svømmevesten mere sikker i det dybe vand, de kan frit og naturligt bevæge sig, og det gør dem i stand til at samle erfaring i vandet. Hermed fremmes deres fornemmelse for vandets virkning bedst muligt.  

Børn bevæger gerne og ofte og har et højt aktivitetsniveau, dog kortere koncentrationstid ad gangen. For at imødekomme disse behov arbejdes der skiftevis i små grupper, som igen bliver delt op i 2 mindre grupper. Begge grupper er hele tiden i gang med korte opgaver. I den ene gruppe kan træneren skiftevis tage sig af nogle få børn ad gangen, mens den anden gruppe arbejder selvstændigt med repetition og får erfaring i vandet som igen fremmer motivationen og naturlig indlæring på den enkeltes niveau. Der er meget begrænset ventetid på kanten.

Relationen mellem træner og børn og mellem børnene indbyrdes er altafgørende for stemningen, for barnets velvære og for sikkerheden på holdet og det fremmer igen motivation og indlæring. Når et barn er utryg, mister det en del af indlæringsevnen. Derfor er der meget fokus på relationsdannelse og sammenhold. Barnet forbliver for så vidt muligt igennem hele svømmeuddannelsen hos samme træner og for at kunne være tæt på børnene er træneren med i vandet. Desuden gør de små grupper det muligt for træneren at arbejde individuelt med børnene, som igen styrker relationen.  

Børn lærer mest, når de er meget optaget af det de gør. Til at fremme motivation og engagement er der derfor behov for et rigt og børnevenligt læringsmiljø. Dette opnås ved hjælp af virkelighedsnære opgaver, brug af tiltalende og udfordrende materialer, et højt aktivitetsniveau med skiftevis nye og kendte øvelser af kort varighed. Herved bliver børnene inddraget, opfordret og udfordret til at afprøve og lære nyt og fremmes indlæringen.