Generalforsamling 2022

Bestyrelsens beretning for 2021

 

Lørdag d. 12.marts 2022

 

Velkommen til Bov IF Svømmeklubs generalforsamling – hermed en beretning for året 2021.

 

Ved generalforsamlingen i maj 2021 var der desværre ikke det store fremøde fra medlemmerne – derfor har vi i år, forsøgt os med, at afholde GF lidt anderledes – det gør vi ved, at børn til de deltagende voksne kan svømme i sv hallen, mens de voksne deltager i GF. Det er derfor dejligt at se, at der i år er større fremmøde end vi har haft de sidste flere år, tak for det.

 

Bestyrelse i svømmeklubben er på 5 personer, det fungerer, men da vi er en forholdsvis stor klub, og hvis vi ser ud i fremtiden, så ville det ikke være af vejen, at der var et eller flere bestyrelsesmedlemmer mere, evt. flere suppleanter, dette skal også ses i lyset af, at der er flere i bestyrelsen, der ikke længere har børn der er aktive i klubben.

 

Året 2021 har igen været ramt af corona nedlukning – som i marts 2020, hvor Danmark blev lukket ned første gang, blev vi ramt af 2.bølge/corona i december 2020 – denne gang varede nedlukningen til 22.april 2021 – 4 lange måneder, hvor vi ikke kunne undervise i svømmehallen som vi plejer. 

I stedet for undervisning i svømmeskolen, fik Carla lave flere tiltag på FB – hvor de unge svømmere i svømmeskolen kunne deltage i dvs. konkurrencer, så kontakten til svømmerne kunne bibeholdes på bedste vis. Dette viste sig at være yderst populært, så dejligt tiltag fra Carla i svømmeskolen.

I konkurrenceafdelingen blev der lavet landtræning via ZOOM/hvilket var ret sjovt og dejligt som træner, at se svømmerne online, hvor vi fik lavet diverse øvelser et par gange i ugens løb.

 

Ved genåbningen af Danmark i april 2021, var stort set alle trænere med på at fortsætte undervisningen i sv skolen indtil sidst i juni – det betød, at svømmeskolen ”kun” mistede 5 ugers undervisning ialt da sæsonen blev forlænget. Den 19.juni, blev der afholdt afsvømning for en del EasySwim svømmere. Det er altid en fornøjelse at se afsvømningsholdet, de er super seje de forholdsvis små svømmere, de gør det rigtigt godt.

Konkurrenceafdeling kom også godt i gang og fik trænet en del, alle skulle lige i gang, men dejligt at få det sociale med ind over til træning igen.

 Pga. nedlukningen/corona og div. restriktioner ikke været nogle stævner i foråret for konkurrencesvømmerne, så ren træning for de unge svømmere.

 

Efteråret er forløb rigtigt godt, vi fik undervist og trænet i bassinet, og overholdt div. restriktioner i forhold til corona.

Efteråret bød på et nyt hold, som vi har valgt at kalde Efter EasySwim – holdet der kommer efter svømmere fra sv skolen der har afsluttet deres forløb i EasySwim.

Det var et forholdsvis stort hold der startede sidst i august på Efter ES – der bliver løbende justeret til på holdet, da det stadig er forholdsvis nyt at undervise på dette lidt blandet hold – flere svømmere er kommet videre til næste trin, som pt. er Talentholdet der hører under konkurrenceafdelingen.

 

Efteråret forløb forholdsvis ”normalt”, undervisningen i sv skolen og træningen i konkurrenceafdelingen kørte – der blev endda afviklet nogle stævner for k-svømmerne i efteråret, hvilket var dejligt igen at kunne deltage i.

Igen pga. corona, kom der en mindre nedlukning midt i december, heldigvis, det ved vi nu, kunne vi komme tilbage i vandet igen først i januar 2022.

 

Ligesom ved første nedlukning, er der kommet mange mails med info med diverse info om corona, det gælder både fra DGI, Dansk Sv. Union og Aabenraa Kommune. Der har også været en del webinars af forskellige arter man har kunne deltage i.

Vi har i bestyrelsen igennem året afholdt bestyrelsesmøder, dog ikke så mange som normalt, pga. corona, men vi har fundet ud af, at man godt kan afholde møder via computer/online – og det kan man måske også gøre i fremtiden. 

Imens vi har ligget stille, har vi igen ingen udgifter haft til leje af svømmetimer i svømmehallen. Aabenraa kommune har været meget velvillig i den henseende.

Pga. nedlukningen og den manglende undervisning, valgte vi at kompensere de medlemmer i kontingentet der også var medlem i sæson 2020-2021 med nedsættelse i anden rate– et lidt større manuelt arbejde for vores kasserer.

 

Som klub, har vi formået at komme ud af året 2021 på en ordentlig måde, hvilket Mette, klubbens kasserer kan fortælle om lige om lidt.

 

Der skal lyde en stor tak til Carla og svømmeskolen, herunder instruktører, hjælpetrænere, forældre og Team Voksen hjælp for det store arbejde de gør for klubben.

I konkurrenceafdelingen er vi desværre ikke så mange trænere pt – stor tak til Jette og Cheyenne for træner indsatsen, de er trænere Talentholdet.

 

Der skal også her til sidst, men ikke mindst lyde en stor tak til svømmehallen for et rigtig godt samarbejde. Vi er glade for at være en del af jeres dagligdag – stor tak til jer, for at det meste vi beder om, kan lade sig gøre.

 

Rikke Larsen

Formand

Bov IF Svømmeklub