Om bestyrelsen

                                                                                        
Sammensætning af bestyrelsen

Når svømmebestyrelsen på den årlige generalforsamling er valgt konstituerer den sig selv med:

  • Formand 
  • Næstformand
  • Kasserer
  • Sekretær
  • Menige bestyrelsesmedlemmer


På generalforsamlingen vælges derudover 2 suppleanter og 2 revisorer, hvor sidstnævnte op til den årlige generalforsamling kigger årsregnskabet igennem med efterfølgende godkendelse. Bestyrelsen er valgt for et år af gangen.

Samarbejdet indenfor bestyrelsen, er præget af åbenhed, gode debatter og vilje til udvikling.

Mødefrekvens er ca. 9 gange årligt af 2-3 timer.


Bestyrelsens opgaver
 

I bestyrelsen arbejder vi for at skabe en god svømmeskole for alle børn og en stærk konkurrenceafdeling, der kan gøre sig gældende ikke kun i det sønderjyske, men også på nationalt plan. Derudover arbejder vi for at udvikle og vedligeholde klubbens værdier og en sund økonomi.

Bestyrelsen har mange forskellige opgaver, som fx:

- at udvikle klubben i forhold til både svømmeskolen og konkurrenceafdelingen
- at planlægge og gennemføre svømmestævner i DGI Sønderjylland regi
- at sikre uddannelse af dommere til svømmestævner
- at sikre uddannelse af trænerstaben
- at finde sponsorer