Praktiske oplysninger

.

       

                          


          BRUSEBAD                   

Svømmerne skal vaske sig grundigt fra top til tå under bruserne inden badetøjet tages på. Håret skal også skylles. Husk også at brusebadet gentages efter hvert toiletbesøg! Hygiejnen i svømmehallen er meget vigtigt, da vi jo alle færdes i det samme vand. For at få ro mens undervisningen står på, er det rart, hvis børnene ordner toiletbesøg, inden timen starter. 


EASYSWIM SVØMMEUDDANNELSEN

EasySwim svømmeuddannelsen strækker sig over flere sæsoner. Med hensyn til relationsdannelse følger svømmerne så vidt muligt samme instruktør og hold igennem hele svømmeuddannelsen. Undervisningen på EasySwim bliver tilrettelagt det enkelte barn og foregår derfor differentieret, hvorved hvert barn kan arbejde på det rette niveau. Nogle børn har brug for lidt mere tid end andre, derfor kan uddannelsens varighed variere fra barn til barn. Der arbejdes med de grundlæggende færdigheder, selvredning i vandet (survival) og udvikling af stilarterne rygcrawl, crawl og brystsvømning. Svømmeuddannelsen afsluttes med EasySwim diplom, som bevis for de opnåede svømmefærdigheder. Først når barnet har bestået afsvømningskravene (uden svømmevest), kan det forventes at være sikker i vandet! Alt efter niveau er det forskelligt for hvert barn, hvor lang tid der bruges fra start til afsvømning. 


FERIER

I Kalenderen  på svømmeafdelingens hjemmeside bliver alle ferie- og lukkedage noteret. Her kan I også finde, hvornår sæsonen starter og slutter og andre relevante datoer og aktiviteter.


FODVORTER

Fodvorter skal være under behandling og man bør have badesko på. Barnet kan deltage barfodet, hvis fodvorterne er blevet penslet med vortemiddel eller klar neglelak. Flydende plaster kan benyttes, dette lægger en beskyttende hinde over fodvorten, så den ikke smitter. 


FORÆLDRE 

Vi værdsætter kontakten med forældrene meget højt og vi svarer gerne på spørgsmål. Den første gang må forældrene gerne følge med i undervisningen fra bassinkanten (husk at tage sko af!).  Af erfaring ved vi dog, at børnene nemmere bevarer opmærksomheden, hvis der er ro omkring bassinet og forældrene er lidt længere væk. Derfor bedes forældrene efter den første gang at vente i forhallen bagved vinduerne under selve svømmetimen og det er ikke tilladt at færdes ved bassinkanten. I må selvfølgelig gerne komme med jeres barn fra omklædning til selve hallen for at aflevere  og sige farvel, men derfra overtager trænerne gerne jeres barn. Men i svømmetimens sidste 5 minutter forventer  vi forældrene nede ved vandet for at hente barnet og se hvad de har lært i svømmetimen. Samtidig vil der være mulighed at snakke med instruktøren om barnets fremskridt og trivsel på holdet eller andre meddelelser. Vær opmærksom på at EasySwim svømmerne ikke får lov til at gå op selv, men skal  afhentes ved deres instruktør, når timen er færdig!


FRAVÆR

Vær venligst opmærksom på, at fravær bremser barnet i sin svømmeudvikling. Stort fravær kan være årsag til en længere læringstid. Prøv at begrænse fraværet så meget som muligt, og at være klar til tiden! I tilfælde af fravær modtager vi gerne kort besked per mail til svømmeskolen . Mail adressen findes under Kontakt svømning for børn. Skulle dit barn slet ikke have lyst til at svømme mere (som vi selvfølgelig ikke håber, bliver tilfældet) bedes I ligeledes at give besked.

EasySwim svømmere skal aflevere deres svømmevest til svømmeforeningen, når de stopper med svømning før diplom afsvømning. 

 

FRIVILLIGE

Bov IF Svømning er en forening baseret på frivilligt arbejde. Bestyrelsen, instruktører og hjælpetrænere bruger en del af deres fritid på at skabe en forening, hvor både forældre og børn føler sig velkomne og godt tilpas, hvor der tilbydes svømmeundervisning af god kvalitet med opmærksomhed på det enkelte barn, hvor der er plads til alle og hvor der er trygt at færdes. Men uden forældrenes hjælp og opbakning kan det ikke lade sig gøre! Derfor vil vi invitere forældrene til at blive en del af svømmeklubben og yde en frivillig indsats samtidig med, at I får nogle gode oplevelser sammen med jeres børn. Det kan være alt fra hjælp ved forskellige aktiviteter, som at bage, handle ind, stå ved kaffebordet eller andre praktiske opgaver, samt at være med i specifikke udvalg eller bestyrelsen. Har du lyst til at være med i vandet, hører vi også gerne fra dig. Der er forskellige hold, hvor vi mangler en voksen hjælper! Du behøver ikke i forvejen at have nogle specielle svømmekundskaber, bare du er frisk og har lyst til at være sammen med børnene og til at være en del af foreningen.


GENERALFORSAMLING

Uden forældrenes opbakning, ingen svømmeklub! Hvert år i februar afholdes ordinær generalforsamling, hvor alle er velkomne. Selvom der pga. naturlig udskiftning er løbende behov for nye medlemmer i bestyrelsen og/eller forskellige udvalg, bestræber bestyrelsen sig på at din deltagelse i generalforsamlingen kan ske uden efterfølgende bindende forpligtelser, hvis du ikke selv ønsker dette. Men hvis man vil have indflydelse på børnenes svømmeundervisning og man vil være en del af klubben, er deltagelse i generalforsamlingen en oplagt mulighed. Vi vil gerne høre din mening!


GLEMTE TING OG SAGER         

Det anbefales at have navn i badetøj, svømmevest, håndklæder, briller m.m., så det er lettere at genkende, hvis du skulle glemme det. For ting og sager, der er blevet glemt i svømmehallen, kan man henvende sig til kiosken indenfor de offentlige åbningstider. 


KLAR TIL TIDEN

Vi vil bede forældrene at sørge for, at børnene har ordnet brusebad, toiletbesøg osv. i god tid og at de er klar til tiden. Der svømmes i dybere vand og derfor skal EasySwim svømmerne  have deres svømmevest på inden de forlader omklædningsrummene. Når børnene er klar til svømmetimen, venter de ved trapperne fra omklædningsrummene indtil deres træner kommer og henter dem!


KONTAKT

Beskeder fra svømmeforeningen til hjemmet sendes altid per mail. Tjek venligst jeres spam boks, hvis I ikke modtager vores mails! Forældrene er altid velkomne til at snakke med træneren, som svarer gerne på spørgsmål ang. undervisningen og/eller børnenes fremskridt. Men henvend jer venligst til træneren i de sidste 5 minutter af timen, når I henter jeres barn nede ved vandet, så det ikke forstyrrer selve undervisningen. Forældrene skal være opmærksomme på, at holdene afløses af hinanden med kun få minutters mellemtid. I er også meget velkomne til at skrive en mail til svømmeskolen. Mail adressen findes under Kontakt svømning for børn. Vi bestræber os på at besvare mails hurtigst muligt. Husk altid at skrive barnets navn og hold! 

For at vi kan komme i kontakt med jer, er det også vigtigt at opdatere svømmerens profiloplysninger, som telefonnummer og mailadresse: ved forkert eller forældet mailadresse kan I ikke få tilsendt vigtige beskeder fra svømmeforeningen! 


LANGT HÅR                                                                                                                                                 

Børn med langt hår skal have elastik i håret, da løst hår foran øjnene forstyrrer svømning og dykning. 


MELLEMMÅLTID

Det er en god idé, at give børnene et lille SUND mellemmåltid inden de kommer til svømning. Det giver energi, ro i kroppen og hjælper med at holde opmærksomheden og fremmer indlæring.


  MOBNING

Vi tolererer INGEN form for mobning eller nogen, der holder andre under vand imod deres vilje. ALLE skal gerne føle sig trygge, og glæde sig til at komme til svømning! Hvis børn skulle føle sig utrygge, opfordrer vi dem og/eller forældrene til at henvende sig til instruktøren, der så kan være behjælpelig med at løse problemet.


OMKLÆDNING

Svømmerne bedes komme til tiden, så man er klar og omklædt, når undervisningen går i gang. Der er omklædning 10 minutter før og efter hvert hold. Det er meningen at drengene klæder om i drenge-omklædningen og pigerne i pige-omklædning. Hvis de mindste skal have hjælp til at komme i tøjet, må de selvfølgelig sammen med mor gå ind ved pigerne eller med far til drengene, men lær dem venligst så hurtigt som muligt at klæde sig selv på! Dette er primært for at undgå, at andre børn ikke skal føle ubehag ved at klæde om sammen med det modsatte køn.

Da der kan være trængsel i omklædningsrummene, er det en god idé at placere tøjet i en medbragt taske. Værdigenstande skal ikke efterlades i omklædningsrummene. Svømmeforeningen fralægger sig ethvert ansvar for glemte eller tabte genstande.                                                

                                                                                                                                                                          

PROFIL

Beskeder fra svømmeskolen sendes til E-mail adressen i barnets profil. Husk derfor at rette profilen, hvis I får ny E-mail adresse! Man må gerne opgive 2 forskellige mailadresser. Da vi i nødstilfælde gerne vil kunne komme i kontakt med forældrene, skal telefonnummeret i profilen ligeledes rettes i tilfælde af ændring! 


REGLER

Svømmehallens overordnede regler skal til enhver tid overholdes. Ved sæsonens opstart laver instruktøren sammen med børnene på holdet et regelsæt om, hvordan man opfører sig, når man er til svømmeundervisning og disse regler overholdes konsekvent hele sæsonen igennem. 


SIKKERHED                                                                                                                 

Vi vægter børnenes sikkerhed under træningen meget højt. Det er derfor forbudt at løbe og/eller skubbe i svømmehallen. Der er altid en træner i hallen fra 10 minutter før til 10 minutter efter undervisningen og svømmeforeningens trænere aflægger hvert år en livreddende bassinprøve. Adgang fra omklædning til selve svømmehallen er først tilladt når træneren er til stede ved bassinet. Det er ikke tilladt at opholde sig i vandet udenfor undervisningstid og børnene må ikke gå i vandet før træneren har givet tilladelse hertil.  

  

SMYKKER

Smykker er pga. hygiejnen og sikkerheden IKKE tilladt. 


STOPPE MED SVØMNING

De første 3 gange må man gerne prøve, hvordan det er at gå til svømning. Skulle dit barn slet ikke have lyst til at svømme, bedes I sende en mail til svømmeskolen. Mail adressen findes under Kontakt svømning for børn.
Kontingent bliver kun refunderet, i tilfælde af opsigelse per mail senest 3 uger efter svømmestart. Vær opmærksom på, at man skal aktivt melde sig ud (sende mail) for at få stoppet automatisk kontingent træk.


SVØMMEBRILLER                               

Svømmebriller bruges IKKE på EasySwim for at give børnene en så naturtro oplæring som muligt. I det virkelige liv går man oftest heller ikke med svømmebriller på, når man uventet falder i vandet! 


    SVØMMEVEST EASYSWIM

EasySwim undervisningen foregår fra starten i dybere vand. Med hensyn til sikkerheden skal alle nybegyndere ved start bruge den specielt udviklede EasySwim svømmevest. Svømmevesten er specielt designet til formålet og ved den rigtige størrelse suger den sig fast på huden, hvorfor den bliver på plads i vandet og ikke generer svømmeren. Derfor frarådes det på det stærkeste at have badedragt under EasySwim svømmevesten! Større piger kan evt. have bikini på. Vi accepterer kun EasySwim svømmeveste lånt eller købt hos Bov IF Svømning. EasySwim svømmevestene kan IKKE genbruges til flere svømmere, som f.eks. søskende.

Bov IF Svømning stiller 1 svømmevest per svømmer til rådighed, når man starter. Man får svømmevesten med hjemme og skal selv passe på den så længe svømmeuddannelsen varer. Man må gerne bruge svømmevesten til private formål, f.eks. når man tager på ferie i badeland eller til fri svømning, bare man passer godt på den. Når man stopper inden diplom afsvømning, skal svømmevesten afleveres til svømmeforeningen igen. Hvis svømmevesten bliver væk eller der er brug for en ny svømmevest af anden grund, koster det som medlem af Bov IF Svømning kr.400. 


SURVIVAL

Selvredning i vandet (survival) er en vigtig del af EasySwim svømmeuddannelsen. Det øves hver gang og med hensyn til selvredning i dybere vand og i det virkelige liv foregår disse øvelser uden svømmevest dog sammen med en instruktør. I løbet af EasySwim svømmeuddannelsen får barnet øvet sig i 9 virkelighedsnære situationer, såsom at redde sig ind til kanten, falde gennem et hul i isen og komme op igen, en båd, der vender sig, svømme med (regn)tøj på. Ved svømmeuddannelsens afslutning må barnet forventes at være sikker i vandet.

 

SYGDOM

Hvis barnet har en sygdom, som kan have betydning for svømmeundervisningen (f.eks. epilepsi, ADHD, diabetes, astma eller andet), kan det være en god idé at informere instruktøren om dette ved tilmelding. 


TOILETBESØG

For ikke at forstyrre selve undervisningen anbefales svømmerne at ordne toiletbesøg inden timen starter. Efter hvert toiletbesøg gentages brusebad UDEN badetøj!


UNDERVISNINGSTIMEN

De fleste timer varer 40-45 minutter og er typisk opbygget med fælles aktiviteter og selv-arbejdsopgaver, nye øvelser, survival og gentagelse. Stort fravær kan være årsag til en længere læringstid. Prøv at begrænse fraværet så meget som muligt, og at være klar til tiden! Undervisningen foregår på dansk.


VÆRDIGENSTANDE

Værdigenstande som smykker, ure, mobiltelefoner, dyrt tøj samt dyre sko bør blive hjemme og ikke efterlades i omklædningsrummene, da der kan være risiko for tyveri. Svømmeforeningen fralægger sig ethvert ansvar for glemte eller tabte genstande.