Generalforsamling 2024

Generalforsamling 2024


Bestyrelsens beretning for 2023


Tirsdag d. 30.januar 2024


Velkommen til Bov IF Svømmeklubs generalforsamling.


I henhold til klubbens vedtægter, så skal afholdes ordinær afdelingsgeneralforsamling en gang årligt inden udgangen af 1.kvartal, så hermed en beretning for året 2023.


I 2023 valgte vi at holde vores generalforsamling på en onsdag, det resulterede i, at det kun var bestyrelsen der kom til generalforsamlingen – med håbet om fremmøde i aften, har vi rykket GF til en aften hvor klubben har svømning, både for svømmeskolen samt konkurrenceafdelingen.


Bestyrelsen i svømmeklubben er stadig på 5 personer og nuværende bestyrelsesmedlemmer har efterhånden været med i en del år.

Vi er en velfungerende svømmeklub med et stabilt medlemstal og 2 ”afdelinger”, en svømmeskole og en konkurrenceafdeling.

Bestyrelsen er forholdsvis lille i forhold til medlemstallet og på sigt ville det været godt med et eller flere nye bestyrelsesmedlemmer – især da der er flere i bestyrelsen der ikke længere har børn der er aktive i klubben.


Undervisningen i svømmeskolen er forløbet godt – vi er den eneste klub i Danmark der underviser efter den hollandske EasySwim metode – hvor undervisningen bl.a går ud på selvredning ved fx ulykker på isen om vinteren + at der undervises i alm svømmeundervisning.

Holdene har været fuldt booket op, og da der undervises i små hold på 6-8 svømmere, skal der bruges en del instruktører samt hjælpetrænere.

Carla og trænerteamet, instruktører og hjælpetrænere gør et stort stykke arbejde i svømmeskolen. Det er dejligt at se den glæde teamet viser i deres undervisning. Stor tak til jer alle for det – og en stor tak til Carla for den store indsats der lægges i klubben. Undervejs i årets løb underviser Carla nye instruktører og hjælpetrænere i EasySwim metoden, så de får indblik i den undervisning vi tilbyder i klubben. Der afholdes løbene Afsvømning for EasySwim svømmerne der har gennemført deres forløb i undervisningen, dette afvikles på forskellige lørdage, en i foråret og en i efteråret. Det er en hyggelig og festlig eftermiddag, hvor der uddeles diplom samt slikposer til svømmerne – i 2023 fik 59 svømmere deres afsvømningsbevis.

Vi har netop modtaget en rapport fra EasySwim Holland, hvor Bov IF Svømmeklub ligger i top mht. tilfredshed med undervisningen samt med antal svømmere der kommer til afsvømning.


Konkurrenceafdelingen vokser stødt og roligt – igennem året 2023 er der kommet nye svømmere til på K3 – hvilket er dejligt at se, at der er fyldt godt op på banerne. Der trænes flittigt i vandet, og afhængig af holdet man går på, kan man træne fra 2 til 6 x i ugens løb.

Talentholdet, holdet hvor man kan svømme på efter EasySwim afsvømningen har 2 unge træner, Cheyenne og Jette, som begge har svømmet konkurrencesvømning. De gør begge en stor indsats på holdet og får lært de yngste konkurrencesvømmere div. tekniker som de kan tage med sig når de rykker videre til næste trin, som er konkurrenceholdet K3.

Konkurrenceafdelingen med holdene K1, K2 og K3 kunne godt bruge en træner mere – vi vil i året 2024 forhåbentlig finde en træner mere der kan stå på kanten og undervise svømmerne i k-afdelingen.

Svømmerne deltager i stævner i DGI-regi i Sønderjylland, herunder begynderstævner, turneringsstævner, Sydjyske Mesterskaber samt et Sprintstævne, i alt 11 stævner igennem årets løb. Som bekendt for forældrene til svømmerne der deltager, er der behov for officials på kanten for at få stævner til at løbe rundt. Vi forsøger løbende at få forældrene til at tage et officialsmodul så det er muligt at få afviklet stævnerne.

Klubben afholdt modul 3, starter modulet i januar måned med 9 deltagere og Jan Christensen som instruktør på modulet.

De ældste k-svømmere i klubben deltog en weekend i november i et arrangement der er kommet op at stå ved en stor indsats af en forælder i klubben, Jens Boysen. Et såkaldt Interreg projekt – hvor vi i samarbejde med svømmeklubben på Sylt, TSV Vesterland havde en træningsweekend i Bov med flere eksterne trænere samt en fysioterapeut som undervisere. Vi overnattede på Lyreskovskolen og trænede i Bov og Tinglev Svømmehal – en super god weekend – vi tager i feb. 2024 til Sylt for at træne sammen igen – der var også indlagt flere sociale projekter, bl. Bowling i BoA i Flensborg.

Til projektet har Jens ansøgt Interreg Deutschland-Danmark borgerpulje og modtaget midler til de 2 weekender.


Ligeledes har der i k-afdelingen været:

Uddeling af erkendtligheder til 3 svømmere

Ernæringsaften i Sønderborg hvor 12 svømmere deltog

Ren Natur rute, hvor vi samlede skral op og tjene penge til klubben

Landsmesterskabet i Vejle med k-svømmere

3 k-svømmere på hjælpeinstruktøruddannelse

Rikke er kommet med i DGI’s svømmeudvalg

Og en masse glade svømmere


Igennem året har bestyrelsen afholdt 7 bestyrelsesmøder + en GF.

Bestyrelsesmøderne har en varighed af ca. 2-2,5 time, hvor vi gennemgår div. punkter. Derudover deltager formanden for klubben i Bov Ifs hovedbestyrelsesmøder 3-4 x i årets løb.

Faste punkter på bestyrelsesmøderne er:

Orientering fra formanden

Info fra svømmeskolen, Carla

Info fra k-afdelingen, Rikke

Info fra økonomi, Mette

Samt div. underpunkter afhængig af hvad der kommer ind fra fx Aabenraa kommune, banken, DGI, SvømDanmark, Aabenraa Fritidsråd

Vi skal bl.a. forholde os til:

Ansættelseskontrakter

Børneattester

Ansøge om tilskud til medlemmer, kursus og materialer

Indberetning af medlemstal

Ansøgning af haltimer

julekalendere


Som klub har vi formået at komme ud af året 2023 med et mindre underskud, hvilket Mette, klubbens kasserer kan fortælle om lige om lidt.


Stor tak til alle der får klubben til at løbe rundt – det gælder Carla og svømmeskolen, herunder instruktører, hjælpetrænere, forældre samt trænerne i k-afdelingen.

Også tak til bestyrelsen for jeres arbejde – vi sagt afholder møder ca. 7 gange i årets løb á et par time ad gangen, det er altid hyggeligt og fornøjeligt hvor snakken går.

Uden en bestyrelse var der ingen svømmeklub.


Der skal også her til sidst men ikke mindst lyde en stor tak til svømmehallen for et rigtig godt samarbejde. Vi er glade for at være en del af jeres dagligdag – stor tak til jer, for at det meste vi beder om, kan lade sig gøre.


Rikke Larsen

Formand

Bov IF Svømmeklub