Generalforsamling 2023

 

Bestyrelsens beretning for 2022

 

Onsdag d. 8.februar 2023

 

Velkommen til Bov IF Svømmeklubs generalforsamling – hermed en beretning for året 2022.

 

Ved generalforsamlingen i marts 2022 som blev afholdt på en lørdag, forsøgte vi os med at invitere børn til svømning, mens de voksne var til generalforsamlingen i håbet om, at fremmødet blev større. Det blev dog ikke det største fremmøde, vi var i alt 13 deltagere hvoraf de 5 var bestyrelsesmedlemmer – derfor er vi nu tilbage til at afholde GF på en hverdag.

Tak til jer der er mødt op her i aften, dejligt at se jer.

 

Bestyrelsen i svømmeklubben er på nuværende 5 personer. 

Der har været udskiftning af et bestyrelsesmedlem i årets løb. Karina Vandkrog som har været i bestyrelsen i en del år, fraflyttede i sommers landsdelen og dermed udtrådte hun af bestyrelsen. Svømmeklubbens 1.suppleant ønskede ikke at træde ind, og derfor blev det vores 2.suppleant Preben Nissen der igen fik en plads i bestyrelsen. 

Ved indkaldelsen til GF skrev jeg, at svømmeklubben er velfungerende, den har et stabilt medlemstal og 2 ”afdelinger” en svømmeskole og en konkurrenceafdeling. 

Bestyrelsen er forholdsvis lille i forhold til medlemstallet og på sigt ville det været godt med et eller flere nye bestyrelsesmedlemmer – især da der er flere i bestyrelsen der ikke længere har børn der er aktive i klubben. 

 

Året 2022 blev året, hvor vi ikke længere skulle forholde os til Corona, i hvert fald ikke i sammenligning med 2020 og 2021. Pr. 31.jan. 2022 var corona ikke længere en samfundskritiks sygdom og dermed er der ikke længere nogle restriktioner. Det har betydet, at vi har kunne undervise nogenlunde på normal vis i årets løb, hvilket har været dejligt.

 

Undervisningen i svømmeskolen er forløbet godt, vi har en del børn på ventelisten, grunden hertil er en kombination af corona og manglende instruktør om tirsdagen – men langsomt bliver ventelisten kortere.

Carla og trænerteamet, instruktører og hjælpetrænere gør et stort stykke arbejde i svømmeskolen. Det er dejligt at se, den glæde teamet viser i deres undervisning, stor tak til jer alle for det – og en stor tak til Carla for den store indsats der lægges i klubben. Undervejs i årets løb underviser Carla nye instruktører og hjælpetrænere i EasySwim metoden, så de får indblik i den undervisning vi tilbyder i klubben. Der afholdes også løbene Af Svømning for EasySwim svømmere der har gennemført deres forløb i undervisningen, dette afvikles på forskellige lørdage og er en hyggelig og festlig eftermiddag, hvor der uddeles diplom samt slikposer til svømmerne.

 

I konkurrenceafdelingen afvikles træningen på normal vis igen – svømmerne deltager i stævner i DGI-regi i Sønderjylland – vi forsøger at få forældrene til at uddanne sig som officials – ellers er det svært at afholde stævner, hvis der ikke er forældreopbakning. 

Konkurrenceafdelingen kunne bruge nogle flere trænere – talentholdet der hører ind under konkurrenceafdelingen har 2 unge trænere, Jette Muusmann og Norgee Lauren Schmidt, der gør det rigtigt godt – de øvrige konkurrencehold har kun én træner tilsammen – så der må arbejdes på at få flere træner til afdelingen.

 

Året 2022 blev året hvor Bov IF havde 50-års jubilæum – tilbage i 1972 blev Bov IF stiftet, med en hovedforening og selvstændige afdelinger. 

Foreningen har til formål at fremme medlemmernes interesse i at dyrke idræt, motion og bevægelsesaktiviteter. Ligeledes er formålet at styrke fællesskabet og det sociale liv i foreningen og lokalområdet. Pt. er der 9 selvstændige afdelinger, hvoraf svømmeklubben er en af dem.

Svømmeklubben blev en del af Bov IF 1.juni 1987, dvs. at vi har været en del af Bov IF i mere end 35 år – svømmeklubben er pt den største afdeling under Bov IF.

Jubilæet blev fejret med forskellige aktiviteter i afdelingerne, og afsluttede med en fest i Grænsehallerne – det var ganske fornøjeligt.

 

Som klub har vi formået at komme ud af året 2022 på en ordentlig måde, hvilket Mette, klubbens kasserer kan fortælle om lige om lidt.

 

Stor tak til alle der får klubben til at løbe rundt – det gælder Carla og svømmeskolen, herunder instruktører, hjælpetrænere, forældre samt trænerne i k-afdelingen. 

Også tak til bestyrelsen for jeres arbejde – vi afholder møder ca. 8-9 gange i årets løb á et par time ad gangen, det er altid hyggeligt og fornøjeligt hvor snakken går.

Uden en bestyrelse var der ingen svømmeklub.

 

Der skal også her til sidst men ikke mindst lyde en stor tak til svømmehallen for et rigtig godt samarbejde. Vi er glade for at være en del af jeres dagligdag – stor tak til jer, for at det meste vi beder om, kan lade sig gøre.

 

Rikke Larsen

Formand

Bov IF Svømmeklub