Generalforsamling 2020

Onsdag d. 5.februar 2020

Bestyrelsens beretning. Formanden beretter: Jan afgang som formand efter 8 år som formand, jespers afgang som næstformand og k2 træner, ny bestyrelsesmedlemmer valgt ind (Stephanie og Karina), vi har fået ny hjemmeside, Klubmodul vs. Holdsport, det har krævet utroligt meget tid. Mette og Carla har brugt mange mange timer på at få det til at køre. Der har været flere henvendelser fra Holdsport om merebetaling for brug af holdsport. Stor tak til Carla og Mette for deres store indsats med Holdsport. Lidt faldende medlemstal. Vi har forsøgt at finde en ny instruktør og søger fortsat en ny instruktør til vandsport. 370 medlemmer. Nyt og spændende år med Easy swim. Mange tak til Arjen og Carla. 23 hold Easy Swim om ugen. 22 instruktører under Carla. Kæmpe tak til alle forældre, instruktører, trænere og alle der hjælper omkring svømmeskolen.

Konkurrence afdelingen: svømmerne har deltaget i flere gode og store stævner, svømmerne har ydermere vundet mange medaljer i årets løb, der har været afholdt træningslejr, turen gik til Barcelona. Maya blev ansat som K3 træner. Der blev samlet skrald med RenNatur med K-svømmerne og deres forældre.  Bagefter blev der hygget med pizza, pengene gik til svømmernes træningslejr. Der er blevet svømmet sponsorstævne, mange bakkede op, og svømmerne tjente 17.500 kr hjem til klubben.  Jette har deltaget i mange større stævne rundt i Danmark, med flotte resultater. Marius har i 1,5 år deltaget i elite Åbenrå med styrketræning og kostvejledning. Bestyrelsen har besluttet af forældre til K svømmere skal have minimum 1 forældre med modul 1/2, for at deres børn kan deltage i stævner.

Mange tak for et godt samarbejde med Knud Gert og svømmehallen.